Fotky z každoročnej akcie svätomartinského požehnania mladého vína v Pezinku (v novembri)

V priestoroch Mestkej vinotéky sme opäť v Novembri 2019 požehnali za prítomnosti katolíckeho, evanjelického farára a nového primátora mladému vínku.
V priestoroch Mestkej vinotéky sme opäť v Novembri 2018 požehnali za prítomnosti katolíckeho a evanjelického farára mladému vínku.
V priestoroch Mestkej vinotéky sme opäť 11. Novembra 2017 požehnali za prítomnosti katolíckeho a evanjelického farára mladému vínku.