Brigády ZPVV

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov robí pravidelné brigády za účelom revitalizácie kameníc na Starej hore v Pezinku, sadíme stromy, kosíme trávu, skrášlujeme okolie vinohradov.
Brigáda 20.10.2018 – Výsadba ovocných stromov pod Starou horou
Požehnanie sochy svätého Urbana na Starej hore v Pezinku 24. mája 2018
Brigáda ZPVV pri historickej kamenici na Starej hore v Pezinku – 19. mája 2018
Kolaudácia lokality sochy svätého Urbana na Starej hore – máj 2018
Výsadba dvoch líp malolistých pri soche svätého Urbana, patróna vinohradníkov, na Starej hore v Pezinku, 19. mája 2018
Podstavec pod sochu svätého Urbana, patróna vinohradníkov – máj 2018
Výsadba drevín pod Starou horou
Revitalizácia historických kameníc na Starej hore II. b) v roku 2018
Revitalizácia historických kameníc na Starej hore II. a) v roku 2018
Zatváranie Starej hory v Pezinku 21.10.2017
Výsadba ovocných stromov pri kamenici 11.11.2017
Detaily z revitalizácie historických kameníc na Starej hore v roku 2018
Historické kamenice pod Starou horou v Pezinku