Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov

6
apr

Pozvánka na vínne trhy Pezinok 2016

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a mesto Pezinok vás pozývajú v dňoch od 15 – 16.4. 2016 na 21. ročník výstavy vín Vínne trhy Pezinok 2016.

V predpredaji si môžete zakúpiť výhodný degustačný balíček v cene 8€. Balíček obsahuje degustačný pohárik, 30 degustačných kupónov a katalóg vystavovaných vín. Priamo na mieste Vás tento balíček bude stáť 10€. Za degustačné lístky môžete samozrejme ochutnať aj víťazov 21. ročníka výstavy vín VTP 2016.

Banner kupa listku

Lístok platí:
Piatok 15.4. – 15.00 – 21.00 hod
Sobota 16.4. – 13.00 – 21.00 hod

17
mar

Výsledky odbornej degustácie VTP 2016

Výsledky odbornej degustácie VTP 2016 v pdf formáte – príloha.

18
feb

Vínne trhy Pezinok 2016

Vážení priatelia dobrého vína!

V prílohe si nájdete Štatút VTP 2016 a Prihlášku vín na odbornú degustáciu VTP 2016.
Prihláškový formulár si musíte najprv stiahnuť do vlastného počítača, až potom vyplniť a odoslať na našu adresu ZPVV, prípadne e-mailom.

Oľga Bejdáková, Organizačný výbor VTP 2016

Čítaj viac..

25
jún

Víno a levanduľa 2015

Pozývame všetkých milovníkov prírody a vína
na akciu

VINO a LEVANDUĽA 4. 7. 2015 od 13.00 – 21.00 hod.

Lístky na podujatie Víno a levanduľa sa kupujú v deň akcie, priamo na mieste v lokalite Stará Hora, ktorá sa nachádza blízko za Pezinkom, v podhorí Malých Karpát za jazdeckým areálom Rozálka. Prístup z mesta bude označený. V prípade príchodu vlakom je trasa priamo cez centrum mesta, stále rovno bez odbočovania smer na pohorie Malé Karpaty.

Vstupenka stojí 15,- Eur.

V cene vstupenky je:

 • 4,- Eurový lístok na nákup vína
 • 30 lístkov ( 1 lístok v hodnote 20 centov, lístky bude možnosť dokupovať na troch stanoviskách) na degustáciu, nákup vín a gastronómie.
 • pohár s taštičkou a mapkou s informáciami

Vstupenku si kupuje každý účastník, ktorý chce degustovať.

Vinohradícka lokalita Stará Hora, ktorá na nachádza na úpätí Malých Karpát, kde sa budú konať ochutnávky vína, ponuka gastronómie a sprievodné aktivity bude voľne prístupná všetkým návštevníkom. Degustovať môžu len účastníci, ktorí si zakúpili vstupenku. Do chránenej levanduľovej vinice je voľný vstup pre osoby, ktoré majú zakúpený platný lístok. V prípade, že nemáte platný lístok platí sa vstup do záhrady priamo na mieste v hodnote 1,- € (5×20,- centové lístky).

Bejdaková Oľga         0905 598 229

untitled

1
apr

Pezinčania pomáhajú vinohradom

Jednou z dôležitých aktivít Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov sú aj brigády v pezinskom chotári. Verejno-prospešné aktivity organizuje združenie spoločne s Mestom Pezinok už šiesty rok. Prvá tohtoročná jarná brigáda sa konala v sobotu 28. marca. Jej cieľom bolo vyčistiť melioračný kanál tiahnucí sa popri účelovej mestskej komunikácií na Kejde. Viac v reportáži.

20
mar

VTP 2015 odborná degustácia

 

Výsledky odbornej degustácie VTP 2015

 

10
feb

VÝROČNÁ SCHÔDZA ZPVV

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov

si Vás dovoľuje pozvať nasi Vás dovoľuje pozvať na

VÝROČNÚ SCHÔDZU ZPVV

ktorá sa uskutoční v pondelok 23. februára 2015 o 17.30 hod.v priestoroch Mestskej vínotéky
na Radničnom námestí č. 9, v Pezinku

PROGRAM:

 • Otvorenie, privítanie
 • Schválenie programu výročnej členskej chôdze
 • Správa o činnosti ZPVV za rok 2014
 • Správa o hospodárení ZPVV za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
 • Správa kontrolóra za rok 2014
 • Voľba nových orgánov ZPVV (predseda, rada, dozorná rada)
 • Plán činnosti združenia ZPVV na rok 2015
 • Výber členských príspevkov na rok 2015

Diskusia

 • Návrh a schválenie uznesenia

Rôzne:

 • Informácia o činnosti a plánoch komisie vinohradníctva a vinárstva pri MsÚ Pezinok
 • Informácia o stave vinohradníckeho chotára
 • Personálne zabezpečenie verejnej časti Vínnych trhov Pezinok v termíne 17. – 18. apríla 2015

Vaše návrhy na voľbu členov predsedníctva, pripomienky a návrhy na činnosť združenia nahláste p. Anke Hanuskovej kontakt: 0907 593 294, e-mail: zpvv@zpvv.sk

Poteší nás, ak prinesiete vzorku vašich mladých vín.
O občerstvenie sa postará ZPVV.

11
júl

Fotografie z Víno a levanduľa 2014

foto:  Ján Štrba

18
jún

Pomôžme vinohradom fotogaléria

Brigáda 31.5.2014

Pomôžme vinohradom

bola zameraná na obnovu a čistenie starých kameníc v lokalite pod Starou horou  pred podujatím Víno a levanduľa, ktoré sa bude konať dňa 5. 7. 2014.

Zúčastnilo sa 58 brigádnikov z radov členov Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov, zamestnancov mesta Pezinok, Podniku mestských služieb, PETMASu, poľovníkov zo združenia Podkarpatské pole a občanov mesta Pezinok.

A takto sme pracovali

20
máj

Pomôžme vinohradom – BRIGÁDA

ZPVV_brigada_maj_2014