Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov

30
máj

Víno a levanduľa 2016

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov organizuje v spolupráci s Mestom Pezinok 5. ročník podujatia „VÍNO A LEVANDUĽA“.
Akcia, ktorá je zameraná na prezentáciu vinohradníckej a turistickej lokality Stará hora, prezentáciu vína výrobcov Pezinského vinohradníckeho rajónu a prehliadku unikátnej záhrady, v ktorej sa vinič snúbi so stredomorskou flórou, predovšetkým výsadbou levandule.

Termín konania:  Sobota   2. Júl 2016 od 15.00 h – 21.00 h.
Miesto konania:  Pezinok, Stará hora , Lokalita nad Rozálkou, (za rybníkom).
Slávnostné otvorenie podujatia bude o 15.00 hodine pri kamenici pod Starou horou.

Cena vstupenky je 15,- € , pozostáva z nasledovných položiek:
– 1 bonus na nákup vína v hodnote 4,- €,
– 30 degustačných lístkov na ochutnávku vína v celkovej hodnote 6,- €  (hodnota 1 lístka je 20 centov, účastníci si môžu dokupovať lístky podľa potreby na troch stanoviskách),
–  pohár  s taštičkou,
– orientačná mapka so zoznamom účastníkov a ďalšími informáciami.

Predaj lístkov sa uskutoční až priamo počas podujatia. (Predpredaj lístkov z dôvodu závislosti akcie na počasí nerealizujeme.).V prípade extrémne zlého počasia sa podujatie nebude konať.

29
máj

Pezinské viechy 2016

Od začiatku mája do konca októbra 2016 máte jedinečnú príležitosť ochutnať vína od minimálne jedného pezinského vinára v jeho vinárstve, porozprávať sa ako vína vznikali alebo si len tak posedieť pri poháriku dobrého vínka.

Viechy sú otvorené od stredy do soboty v čase od 17.00 do 21.00 hod. Vstup do viech je bezplatný, platí sa len za konzumáciu Vami vybraných vzoriek vína.

Podujatie nadväzuje na tradíciu z minulosti, kedy mali miestni vinári právo na predaj časti svojho vína prostredníctvom výčapu vína pod viechou. Vďaka tomu mohli svoje celoročné úsilie speňažiť. V dome alebo na dvore vinohradníka bol zriadený priestor na nalievanie vínka a posedenie pri menšom pohostení. Domáci mali kam zájsť na pohárik, posedieť si v neformálnom prostredí, porozprávať sa a porovnať vínka.

Pezinske_viechy_2016 Pezinske_viechy_2016_mapka

Pezinské viechy organizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov. V roku 2014 ako prví na Slovensku obnovili tradíciu výčapu vína pod viechou.

6
apr

Pozvánka na vínne trhy Pezinok 2016

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a mesto Pezinok vás pozývajú v dňoch od 15 – 16.4. 2016 na 21. ročník výstavy vín Vínne trhy Pezinok 2016.

V predpredaji si môžete zakúpiť výhodný degustačný balíček v cene 8€. Balíček obsahuje degustačný pohárik, 30 degustačných kupónov a katalóg vystavovaných vín. Priamo na mieste Vás tento balíček bude stáť 10€. Za degustačné lístky môžete samozrejme ochutnať aj víťazov 21. ročníka výstavy vín VTP 2016.

Banner kupa listku

Lístok platí:
Piatok 15.4. – 15.00 – 21.00 hod
Sobota 16.4. – 13.00 – 21.00 hod

17
mar

Výsledky odbornej degustácie VTP 2016

Výsledky odbornej degustácie VTP 2016 v pdf formáte – príloha.

18
feb

Vínne trhy Pezinok 2016

Vážení priatelia dobrého vína!

V prílohe si nájdete Štatút VTP 2016 a Prihlášku vín na odbornú degustáciu VTP 2016.
Prihláškový formulár si musíte najprv stiahnuť do vlastného počítača, až potom vyplniť a odoslať na našu adresu ZPVV, prípadne e-mailom.

Oľga Bejdáková, Organizačný výbor VTP 2016

Čítaj viac..

25
jún

Víno a levanduľa 2015

Pozývame všetkých milovníkov prírody a vína
na akciu

VINO a LEVANDUĽA 4. 7. 2015 od 13.00 – 21.00 hod.

Lístky na podujatie Víno a levanduľa sa kupujú v deň akcie, priamo na mieste v lokalite Stará Hora, ktorá sa nachádza blízko za Pezinkom, v podhorí Malých Karpát za jazdeckým areálom Rozálka. Prístup z mesta bude označený. V prípade príchodu vlakom je trasa priamo cez centrum mesta, stále rovno bez odbočovania smer na pohorie Malé Karpaty.

Vstupenka stojí 15,- Eur.

V cene vstupenky je:

 • 4,- Eurový lístok na nákup vína
 • 30 lístkov ( 1 lístok v hodnote 20 centov, lístky bude možnosť dokupovať na troch stanoviskách) na degustáciu, nákup vín a gastronómie.
 • pohár s taštičkou a mapkou s informáciami

Vstupenku si kupuje každý účastník, ktorý chce degustovať.

Vinohradícka lokalita Stará Hora, ktorá na nachádza na úpätí Malých Karpát, kde sa budú konať ochutnávky vína, ponuka gastronómie a sprievodné aktivity bude voľne prístupná všetkým návštevníkom. Degustovať môžu len účastníci, ktorí si zakúpili vstupenku. Do chránenej levanduľovej vinice je voľný vstup pre osoby, ktoré majú zakúpený platný lístok. V prípade, že nemáte platný lístok platí sa vstup do záhrady priamo na mieste v hodnote 1,- € (5×20,- centové lístky).

Bejdaková Oľga         0905 598 229

untitled

1
apr

Pezinčania pomáhajú vinohradom

Jednou z dôležitých aktivít Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov sú aj brigády v pezinskom chotári. Verejno-prospešné aktivity organizuje združenie spoločne s Mestom Pezinok už šiesty rok. Prvá tohtoročná jarná brigáda sa konala v sobotu 28. marca. Jej cieľom bolo vyčistiť melioračný kanál tiahnucí sa popri účelovej mestskej komunikácií na Kejde. Viac v reportáži.

20
mar

VTP 2015 odborná degustácia

 

Výsledky odbornej degustácie VTP 2015

 

10
feb

VÝROČNÁ SCHÔDZA ZPVV

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov

si Vás dovoľuje pozvať nasi Vás dovoľuje pozvať na

VÝROČNÚ SCHÔDZU ZPVV

ktorá sa uskutoční v pondelok 23. februára 2015 o 17.30 hod.v priestoroch Mestskej vínotéky
na Radničnom námestí č. 9, v Pezinku

PROGRAM:

 • Otvorenie, privítanie
 • Schválenie programu výročnej členskej chôdze
 • Správa o činnosti ZPVV za rok 2014
 • Správa o hospodárení ZPVV za rok 2014 a rozpočet na rok 2015
 • Správa kontrolóra za rok 2014
 • Voľba nových orgánov ZPVV (predseda, rada, dozorná rada)
 • Plán činnosti združenia ZPVV na rok 2015
 • Výber členských príspevkov na rok 2015

Diskusia

 • Návrh a schválenie uznesenia

Rôzne:

 • Informácia o činnosti a plánoch komisie vinohradníctva a vinárstva pri MsÚ Pezinok
 • Informácia o stave vinohradníckeho chotára
 • Personálne zabezpečenie verejnej časti Vínnych trhov Pezinok v termíne 17. – 18. apríla 2015

Vaše návrhy na voľbu členov predsedníctva, pripomienky a návrhy na činnosť združenia nahláste p. Anke Hanuskovej kontakt: 0907 593 294, e-mail: zpvv@zpvv.sk

Poteší nás, ak prinesiete vzorku vašich mladých vín.
O občerstvenie sa postará ZPVV.

11
júl

Fotografie z Víno a levanduľa 2014

foto:  Ján Štrba